[1]
Kurilova J. ir Kurilovas E., „Daugiakriterių sprendimų metodų taikymas mokomiesiems scenarijams optimizuoti“, LMR, t. 57, nr. B, p. 55–59, gruodž. 2016.