[1]
Danilenko S., Chadyšas V., ir Kasparavičiūtė A., „Matematikos mokymo skirtingose studijose palyginamoji analizė“, LMR, t. 57, nr. B, p. 83–88, gruodž. 2016.