[1]
Gudelytė L., Kastickaitė J., Krylovas A., ir Laukevičius T., „Matematinio ir matematikos istorijos tekstų supratimo palyginimas“, LMR, t. 51, nr. proc. LMS, p. 91–96, gruodž. 2010.