[1]
Kastickaitė J. ir Banionis J., „Diferencialinio ir integralinio skaičiavimo pradmenų mokymas Lietuvos mokykloje po matematikos mokymo reformos (1929–1940)“, LMR, t. 51, nr. proc. LMS, p. 198–203, gruodž. 2010.