[1]
Piaseckienė K., Radavičius M., ir Stiklius R., „Lietuviškų tekstų stilių palyginimas remiantis universalių kiekybinių charakteristikų statistine analize“, LMR, t. 51, nr. proc. LMS, p. 307–312, gruodž. 2010.