[1]
Andziulienė B. ir Valionienė E., „Ugdymo proceso organizavimo ergonominiai aspektai“, LMR, t. 50, nr. proc. LMS, p. 58–63, gruodž. 2009.