[1]
Šnipas M. ir Valakevičius E., „Skirstinių aproksimavimo eksponentiniais mišiniais taikymas aptarnavimo sistemoms modeliuoti“, LMR, t. 48, nr. proc. LMS, p. 245–251, gruodž. 2008.