[1]
Dagienė V., Jasutienė E., Jevsikova T., Zajančkauskienė L., ir Žilinskienė I., „Informacinių ir komunikacinių technologijų mokymo modelis pradiniam ir specialiajam ugdymui“, LMR, t. 47, nr. spec., p. 161–167, gruodž. 2007.