[1]
Štikonas A., „Redakcinė kolegija ir turinys“, LMR, t. 62, nr. A, p. 1, lapkr. 2021.