Roman S., ir Štikonas A. „Diskretaus uždavinio Su Nelokaliosiomis kraštinėmis sąlygomis Gryno Funkcija“. Lietuvos Matematikos Rinkinys, T. 52, nr. proc. LMS, 2011 m.gruodžio, p. 291-6, doi:10.15388/LMR.2011.sm02.