Lieponienė J., ir Kulvietienė R. „Pažymių Konvertavimo Iš Vienos Vertinimo skalės į Kitą Matematinis Modelis“. Lietuvos Matematikos Rinkinys, T. 52, nr. proc. LMS, 2011 m.gruodžio, p. 116–121, doi:10.15388/LMR.2011.me12.