Švitra D., ir Žemaitis G. „Drūkšių ežero (Ignalinos AE aušintuvo) ichtiocenozės Dinamika“. Lietuvos Matematikos Rinkinys, T. 53, nr. B, 2012 m.gruodžio, p. 124–129, doi:10.15388/LMR.B.2012.23.