Banionis J. „A. Bendiko (1867–1939) ,Didžiasis Žemaiczių Ir Lietuvos Elementorius‘ – Aritmetikos Pradmenų šaltinis“. Lietuvos Matematikos Rinkinys, T. 53, nr. B, 2012 m.gruodžio, p. 141–144, doi:10.15388/LMR.B.2012.26.