Gesevičienė V., ir Mazėtis E. „IKT Taikymo Mokant Ir Mokantis Matematikos IV klasėje Poveikio Mokinių Pasiekimams Tyrimas“. Lietuvos Matematikos Rinkinys, T. 53, nr. B, 2012 m.gruodžio, p. 163–168, doi:10.15388/LMR.B.2012.30.