Čiegis R., Jankevičiūtė G., ir Leonavičienė T. „Pagrindinių komponenčių išskyrimo Metodo Taikymas Šredingerio lygčiai“. Lietuvos Matematikos Rinkinys, T. 54, nr. B, 2013 m.gruodžio, p. 1–5, doi:10.15388/LMR.B.2013.01.