Krylovas A., ir Kriauzienė R. „Dujų Dinamikos lygčių Su pradinėmis Ir kraštinėmis sąlygomis Tyrimas Ir Atitinkamos Suvidurkintos Sistemos Konstravimas“. Lietuvos Matematikos Rinkinys, T. 54, nr. B, 2013 m.gruodžio, p. 42–47, doi:10.15388/LMR.B.2013.09.