Gesevičienė V., ir Mazėtis E. „IV klasės Mokinių Matematikos mokymo(si) Pasiekimus sąlygojantys Veiksniai“. Lietuvos Matematikos Rinkinys, T. 54, nr. B, 2013 m.gruodžio, p. 105–110, doi:10.15388/LMR.B.2013.20.