Krylovas A., ir Kosareva N. „Kriterijų Svorių Balansavimas Taikant Kemeny Medianą“. Lietuvos Matematikos Rinkinys, T. 55, nr. B, 2014 m.gruodžio, p. 50–54, doi:10.15388/LMR.B.2014.10.