Mockus J., ir Vinogradova I. „Bajeso Metodo Taikymas Nuotolinių Kursų Kokybei Vertinti“. Lietuvos Matematikos Rinkinys, T. 55, nr. B, 2014 m.gruodžio, p. 90–95, doi:10.15388/LMR.B.2014.17.