Krylovas A., ir Kosareva N. „Kriterijų Derinimas Svorių Balansavimo Metodu Taikant Entropijų reikšmes Sprendimo Priemimo uždaviniui spręsti“. Lietuvos Matematikos Rinkinys, T. 57, nr. B, 2016 m.gruodžio, p. 43–48, doi:10.15388/LMR.B.2016.08.