Drungilas, Paulius, ir Linas Klimavičius. „Kubinių Algebrinių skaičių Multiplikatyvusis Priklausomumas“. Lietuvos matematikos rinkinys 58, no. A (gruodžio 15, 2017): 7–9. žiūrėta rugsėjo 29, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/14968.