Banionis Juozas. „A. Bendiko (1867–1939) ,Didžiasis Žemaiczių Ir Lietuvos Elementorius‘ – Aritmetikos Pradmenų šaltinis“. Lietuvos matematikos rinkinys 53, no. B (gruodžio 20, 2012): 141–144. žiūrėta liepos 6, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17113.