Gesevičienė Vilma, ir Mazėtis Edmundas. „IV klasės Mokinių Matematikos mokymo(si) Pasiekimus sąlygojantys Veiksniai“. Lietuvos matematikos rinkinys 54, no. B (gruodžio 20, 2013): 105–110. žiūrėta gegužės 14, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17161.