Banionis Juozas. „Matematika Respublikos Pedagoginiame Institute: Dalykai Ir dėstytojai“. Lietuvos matematikos rinkinys 56, no. B (gruodžio 20, 2015): 101–107. žiūrėta spalio 18, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17720.