Banionis Juozas. „Matematikas Mečislovas Mačernis (1897–1968) – Didaktikos Mokslo Pirmeivis Lietuvoje“. Lietuvos matematikos rinkinys 57, no. B (gruodžio 20, 2016): 116–121. žiūrėta sausio 20, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17748.