Gudelytė Laura, Kastickaitė Joana, Krylovas Aleksandras, ir Laukevičius Tadas. „Matematinio Ir Matematikos Istorijos Tekstų Supratimo Palyginimas“. Lietuvos matematikos rinkinys 51, no. proc. LMS (gruodžio 21, 2010): 91–96. žiūrėta gruodžio 9, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17781.