Kastickaitė Joana, ir Banionis Juozas. „Diferencialinio Ir Integralinio skaičiavimo Pradmenų Mokymas Lietuvos Mokykloje Po Matematikos Mokymo Reformos (1929–1940)“. Lietuvos matematikos rinkinys 51, no. proc. LMS (gruodžio 21, 2010): 198–203. žiūrėta gruodžio 1, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17806.