Jegnoraitė Rūta, Ivanauskas Feliksas, ir Pikturna Aleksas. „Vilniaus Universiteto Kamieninių Padalinių Finansavimo Kompiuterinis Modeliavimas“. Lietuvos matematikos rinkinys 51, no. proc. LMS (gruodžio 21, 2010): 262–266. žiūrėta gruodžio 3, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17825.