1.
Roman S, Štikonas A. Diskretaus uždavinio su nelokaliosiomis kraštinėmis sąlygomis Gryno funkcija. LMR [Prieiga per internetą]. 2011 m.gruodžio15 d. [žiūrėta 2021 m.sausio19 d.];52(proc. LMS):291-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/14668