1.
Jachimavičienė J. Išreikštinės skirtuminės schemos pseudoparabolinei lygčiai su integraline sąlyga. LMR [Prieiga per internetą]. 2012 m.gruodžio15 d. [žiūrėta 2021 m.sausio21 d.];53(A):36–41. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/14866