1.
Jakimauskas G, Sakalauskas L. Empirinis Bayeso regresinis modelis mažų tikimybių vertinimui. LMR [Prieiga per internetą]. 2012 m.gruodžio15 d. [žiūrėta 2021 m.spalio24 d.];53(A):42–47. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/14867