1.
Landauskas M, Ragulskis M. Konvergavimo prie Arnoldo liežuvių apskritiniame vaizdavime greičio įvertinimas. LMR [Prieiga per internetą]. 2012 m.gruodžio15 d. [žiūrėta 2021 m.sausio20 d.];53(A):54–59. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/14870