1.
Mirinavičius A. Skaidymo schemų dvimačiams ir trimačiams Šrėdingerio uždaviniams analizė. LMR [Prieiga per internetą]. 2012 m.gruodžio15 d. [žiūrėta 2021 m.sausio21 d.];53(A):78–83. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/14879