1.
Misevičius G. Jungtinė ribinė teorema najųjų formų dzeta funkcijoms. LMR [Prieiga per internetą]. 2012 m.gruodžio15 d. [žiūrėta 2021 m.sausio28 d.];53(A):84–89. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/14881