1.
Paukštaitė G, Štikonas A. Apibendrintosios Gryno funkcijos antrosios eilės diskretiesiems uždaviniams su nelokaliosiomis kraštinėmis sąlygomis. LMR [Prieiga per internetą]. 2012 m.gruodžio22 d. [žiūrėta 2021 m.sausio19 d.];53(A):96-101. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/14884