1.
Navickienė O, Krylovas A, Kosareva N. Testų patikimumo statistinių kriterijų konstravimas kompiuterine simuliacija. LMR [Prieiga per internetą]. 2013 m.gruodžio15 d. [žiūrėta 2021 m.lapkričio28 d.];54(A):37–42. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/14886