1.
Katauskis P, Ivanauskas F, Laukevičius S. Biojutiklių signalo pusėjimo konstantos skaičiavimas, naudojant reakcijos-difuzijos lygtis. LMR [Prieiga per internetą]. 2014 m.gruodžio15 d. [žiūrėta 2021 m.liepos30 d.];55(A):1–6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/14889