1.
Praninskas G. Apie kai kurios hypererdvės su Ocanisk¸aja (C0,C1) topologija kardinalinius invariantus. LMR [Prieiga per internetą]. 2012 m.gruodžio15 d. [žiūrėta 2021 m.sausio21 d.];53(A):112–116. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/14894