1.
Mačys JJ, Sušinskas J. Oilerio–Maskeronio konstanta mokykloje. LMR [Prieiga per internetą]. 2014 m.gruodžio15 d. [žiūrėta 2021 m.sausio20 d.];55(A):17–21. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/14898