1.
Zube S. Kvaternioninės Bézier kreivės, paviršiai ir tūriai. LMR [Prieiga per internetą]. 2013 m.gruodžio15 d. [žiūrėta 2021 m.lapkričio30 d.];54(A):79–84. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/14908