1.
Stabingis G, Stabingienė L. Erdvinių klasifikavimo taisyklių taikymas nuotolinio stebėjimo vaizdams. LMR [Prieiga per internetą]. 2014 m.gruodžio15 d. [žiūrėta 2021 m.birželio20 d.];55(A):63–67. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/14914