1.
Kasparavičiūtė A, Deltuvienė D. Atsitiktinio dėmenų skaičiaus Gauso atsitiktinių dydžių kvadratų sumos didžiųjų nuokrypių teoremos. LMR [Prieiga per internetą]. 2015 m.gruodžio15 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo19 d.];56(A):36–41. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/14925