1.
Daniušis P, Vaitkus P, Petkevičius L. Hilberto–Šmito komponenčių analizė. LMR [Prieiga per internetą]. 2016 m.gruodžio15 d. [žiūrėta 2022 m.sausio27 d.];57(A):7–11. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/14932