1.
Drungilas P, Klimavičius L. Kubinių algebrinių skaičių multiplikatyvusis priklausomumas. LMR [Prieiga per internetą]. 2017 m.gruodžio15 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo29 d.];58(A):7–9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/14968