1.
Mačys JJ. Aukštesniųjų laipsnių lygtys. LMR [Prieiga per internetą]. 2019 m.gruodžio5 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės27 d.];60(B):28-3. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/15232