1.
Morkevičiūtė M, Kravčenkienė V. KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto studentų studijų nutraukimo priežasčių analizė. LMR [Prieiga per internetą]. 2019 m.gruodžio6 d. [žiūrėta 2021 m.vasario27 d.];60(B):46-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/15235