1.
Navickis K. Aukštesnių eilių glaustiniai hiperpaviršiai. LMR [Prieiga per internetą]. 2011 m.gruodžio15 d. [žiūrėta 2022 m.liepos3 d.];52(proc. LMS):39–43. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/15370