1.
Kurilovas E, Žilinskienė I. Kokybės vertinimo metodų taikymas mokomiesiems scenarijams vertinti. LMR [Prieiga per internetą]. 2011 m.gruodžio15 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo25 d.];52(proc. LMS):110–115. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/15384