1.
Lieponienė J, Kulvietienė R. Pažymių konvertavimo iš vienos vertinimo skalės į kitą matematinis modelis. LMR [Prieiga per internetą]. 2011 m.gruodžio15 d. [žiūrėta 2021 m.spalio28 d.];52(proc. LMS):116–121. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/15385