1.
Mačys JJ. Funkcinės lygtys kaip mokyklinė tema. LMR [Prieiga per internetą]. 2011 m.gruodžio15 d. [žiūrėta 2022 m.liepos6 d.];52(proc. LMS):122–127. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/15387